Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Kybernetická rizika

Pojištění kybernetických rizik je jedním z typů pojištění právní ochrany. Je určeno pro subjekty, které shromažďují a pracují s velkými objemy dat a údaji o svých klientech.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?

Pro široké spektrum společností, které shromažďují a pracují s velkými objemy dat svých klientů. Jedná se například o:

 • zdravotnická zařízení
 • finanční instituce
 • společnosti z oblasti IT
 • školská zařízení
 • advokátní kanceláře
 • společnosti z oblasti médií
 • síťové dodavatele (elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikací)
 • e-shopy
 • a další

 

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?

Pojištění kybernetických rizik je kombinací majetkového pojištění, tzn. je poskytováno pojistné plnění za škody způsobené pojištěnému a pojištění odpovědnosti za škody, kdy jsou hrazeny škody způsobené třetím osobám.
Pojištění se vztahuje na:

 • přerušení provozu vinou narušení počítačového systému nebo zásahu hackera, lidské chyby nebo chyby programu
 • náklady na urychlení procesu navrácení do běžného provozu, eliminaci prostojů po události, která způsobila přerušení provozu
 • ztrátu či narušení dat a náklady na obnovu dat
 • krizovou komunikaci a náklady na zmírnění negativní publicity
 • odpovědnost vyplývající z porušení povinností při uchování důvěrných dat
 • odpovědnost vyplývající z neoprávněného přístupu do počítačového systému pojištěného
 • vydírání prostřednictvím sítě
 • odpovědnost v souvislosti s médii
 • náklady právního zastoupení
 • náklady na šetření dozorového orgánu
 • asistence (asistenční linka) při pojistných událostech
 • a další

 

PŘÍKLADY ŠKOD

Neoprávněné nakládání s údaji, pokuta dozorového orgánu
• únik osobních údajů
• pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací, např. o pacientovi

 

Náklady na odborné služby, povinnosti vůči dozorovým orgánům
Hackerský útok a následné zveřejnění osobních údajů:
• náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny útoku a přesného počtu zveřejněných údajů
• náklady na oznámení úniku osobních údajů, dat, informací
• pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací

 

Výpadek sítě, náklady na odborné služby
Útok hackerů na počítačovou síť internetového obchodu:
• snížení zisku pojištěného v důsledku nemožnosti prodávat zboží
• náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny výpadku systémů

 

Ztráta hardware
Ztráta HW obsahujícího údaje o zaměstnancích/klientech:
• finanční újma poškozeného – například zveřejnění dat klienta
• pokuta ze strany regulátora za zveřejnění citlivých údajů

 

kyber rizika