Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka představenstva společnosti na mimořádnou valnou hromadu

Valná hromada se bude konat 30. června 2020 v 10:00 hodin v sídle společnosti Mánesova 3014/16, Královo Pole 612 00 Brno.

Pořad jednání:

1) Prezence přítomných, zahájení.

2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3) Rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020 uzavřenou mezi společností a Ing. Barborou Vilišovou, předsedkyní představenstva.

4) Rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020 uzavřenou mezi společností a Ing. Bc. Ludmilou Mirvaldovou, členem představenstva.

5) Rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.

6) Schválení návrhu představenstva na přesunutí zisku společnosti za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let.

7) Závěr.

 

V Brně dne 28. května 2020

Ing. Barbora Vilišová, předseda představenstva v. r.

 

Pozvánka představenstva společnosti na mimořádnou valnou hromadu 4. 12. 2019

Valná hromada se bude konat 4. prosince 2019 v 10:00 hodin v Notářské kanceláři Mgr. Petry Vymazalové, Panská 391/12, 602 00 Brno.

Pořad jednání:

1) Prezence přítomných, zahájení.

2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3) Rozhodnutí valné hromady o změně sídla společnosti a v této souvislosti o změně čl. 1.2 stanov společnosti.

4) Rozhodnutí valné hromady o změně předmětu podnikání a v této souvislosti o změně čl. 3.1 stanov společnosti.

5) Rozhodnutí valné hromady o doplnění čl. 6.9 stanov společnosti.

6) Rozhodnutí valné hromady o schválení udělení prokury Ing. Janu Malochovi.

7) Závěr.

 

V Brně dne 25. října 2019

Ing. Barbora Vilišová, předseda představenstva v. r.

Ke stažení